Holmen investerar cirka 200 Mkr i Iggesunds Bruk

Investerar cirka 200 Mkr i Iggesunds Bruk Holmens styrelse beviljade på onsdagen medel för en investering i kemikalieåtervinningen vid kartongbruket i Iggesund. Total investeringskostnad är cirka 200 Mkr. Projektet, som beräknas vara genomfört 2004, skall leda till dels energibesparing, dels högre effektivitet. Iggesunds Bruk tillverkar kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Bruket är affärsområdet Iggesund Paperboards största enhet med en produktionskapacitet om 300 000 ton kartong per år. Antalet anställda är cirka 800. Kontakta gärna Björn Kvick, VD för Iggesund Paperboard, för vidare information. Tel. 070/673 16 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01360/bit0001.pdf

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar