Holmen investerar i Hallsta Pappersbruk

Holmen Paper investerar 200 miljoner kronor för att omstrukturera energi-försörjningen vid Hallsta Pappersbruk. Investeringen är den enskilt största i bruket sedan bygget av pappersmaskinen PM 11 2002.

De planerade åtgärderna stärker brukets konkurrenskraft och är ett led i omställningen till tvåmaskinsbruk.

-  Vi ger Hallsta Pappersbruk helt nya möjligheter inför framtiden, säger Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper. Genom förbättrad värmeåtervinning från pappersmaskiner och massatillverkning kommer vi att kunna köra bruket på ett mer energieffektivt sätt.

Omstruktureringen omfattar också stängningen av de två gamla fastbränsle-pannorna, vilket möjliggörs när pappersmaskinen PM 3 som tidigare meddelats stängs under andra halvåret 2013. I investeringspaketet ingår även modernare och effektivare övervakning av processen.

-  Hallsta Pappersbruk blir efter dessa investeringar ett modernt bruk med två pappersmaskiner med ledande positioner inom sina nischer – magasin- respektive bokpapper. Bruket blir också en betydelsefull leverantör av biobränsle då vi får ett överskott av bark som tidigare eldats i fastbränsle-pannorna, säger Henrik Sjölund.

Investeringen ska vara fullt genomförd till sommaren 2014.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 februari 2013 kl.12.40.

Taggar:

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar