Holmen säljer innehav i Norrköpings Hamn

Holmen har tecknat ett avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Försäljningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 mnkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet.

_________________________________________________________

Frågor besvaras av VD och koncernchef Magnus Hall, tel 08/666 21 00.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 9 a kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 10 augusti 2007 kl. 10.00.


Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar