Holmen säljer innehav i Norrköpings Hamn

Holmen har tecknat ett avtal om att sälja sitt aktieinnehav i Norrköpings Hamn och Stuveri AB till Norrköpings kommun. Försäljningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande. Köpeskillingen för Holmens aktier uppgår till 109 mnkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet.

_________________________________________________________

Frågor besvaras av VD och koncernchef Magnus Hall, tel 08/666 21 00.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 9 a kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 10 augusti 2007 kl. 10.00.


Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar