Holmen stänger pappersmaskin i Madrid

Holmen Paper stänger tillverkningen av tryckpapper vid den mindre pappersmaskinen i Madrid, motsvarande knappt 10 procent av affärsområdets produktionskapacitet. Cirka 170 medarbetare berörs.

-         Vi har under en lång period arbetat för att få PM 61 lönsam med både kostnadsbesparingar och utveckling av nya produkter. Vår personal har gjort ett gott
arbete men vi tvingas nu konstatera att det inte räcker, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Holmen.  

-         Konkurrenskraften hos maskinen är inte tillräcklig för att motivera fortsatt drift vare sig på kort eller på lång sikt. Beslutet är ett led i en strategi att fokusera verksamheten mot tryckpapperssegment där Holmen Paper har hög konkurrensförmåga.

PM 61 har en kapacitet om 170 000 ton per år och producerar bestruket magasinspapper (LWC) samt förbättrat tidningspapper i mindre utsträckning. Maskinen har under senare år haft ett lågt kapacitetsutnyttjande.

Holmen förvärvade bruket i Madrid år 2000. PM 61 hade då varit i drift i drygt två år. 2005 utökades bruket med PM 62, en ny pappersmaskin för storskalig produktion av tidningspapper. Papperstillverkningen i Madrid baseras på 100 procent returpapper som råvara och bruket har egen energiförsörjning via gaskombikraftverk. Efter stängningen har bruket med PM 62 en kapacitet om 330 000 ton.

De finansiella konsekvenserna av stängningen framgår av bokslutsrapporten för 2010.

______________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, Informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12
Jonas Lindell, Informationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 2 februari 2011 kl. 12.03.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar