Holmen Timber tar nästa steg

Holmen har beslutat investera totalt 55 Mkr vid sina båda sågverk i Iggesund respektive Braviken, Norrköping.

Vid Iggesunds sågverk ökar produktionskapaciteten med 15 procent till 400 000 kubikmeter genom ombyggnad och komplettering av råsorteringen. Investeringen genomförs sommaren 2015.

Bravikens sågverk, som hittills producerat konstruktionsvirke av gran, kommer med denna investering även att kunna såga furu. Det ger ökad flexibilitet i råvaruförsörjningen och möjlighet att i högre grad anskaffa råvara inom regionen. Upptagningsområdet minskar och transportkostnaderna sjunker. Planen är att börja såga två träslag under 2015.

_________________________________________________________________________________________

Kontakt:
Johan Padel, VD Holmen Timber, tel.070-214 82 44
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl.09.00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera