Inbjudan till press- och analytikerkonferens

Holmen offentliggör delårsrapport för perioden januari-september 2007 fredagen den 26 oktober.

Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14 30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Magnus Hall.

Konferensen kan följas direkt på vår webbplats www.holmen.com
Det går också att delta per telefon med uppringning senast
kl. 14 25 på
+46 (0)8 505 201 10 (Sverige) eller
+44 (0)20 7162 0025 (övriga Europa).

Telefonkonferens på engelska hålls kl. 16 30. Den kan nås via webbplatsen och/eller telefon +44 (0)20 7162 0025 (Europa) eller +1 334 323 6201 (US) med uppringning senast 16 25.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar