Modo Papers börsnotering inställd

SCA och Holmen Gemensamt pressmeddelande 2000-03-08 Modo Papers börsnotering inställd SCA och Holmen har, till följd av den värdering som aktiemarknaden för närvarande åsätter aktier inom skogsindustrisektorn, gemensamt beslutat avbryta arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper. Börsintroduktionen av Modo Paper, som ägs till 50 procent av vardera SCA och Holmen, var planerad till våren. Beslutet innebär att varken den av SCA aviserade offentliga försäljningen (IPO)av 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper eller Holmens aviserade utdelning till sina aktieägare av motsvarande antal aktier i Modo Paper kommer att genomföras enligt ursprunglig plan. Modo Paper Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av SCAs och dåvarande MoDos verksamheter inom finpappersområdet. Modo Paper är Europas tredje största företag inom finpapper med en produktion av 1,8 miljoner ton finpapper och en grossistverksamhet som levererar totalt cirka 1,1 miljoner ton papper. Verksamheten omfattar produktion i Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike samt försäljningskontor och grossistverksamhet i ett 20-tal länder i Europa. Företaget har cirka 6 800 anställda och en omsättning om cirka 20 miljarder kronor. Frågor besvaras av Michael Bertorp, vVD i SCA, tel. 08/788 51 54, samt av Per Ericson, VD och koncernchef i Holmen, tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar