Ny VD för Holmen Paper

Ny VD för Holmen Paper Göran Lundin, VD för affärsområdet Holmen Paper i Holmen-koncernen, har aviserat att han vid 61 års ålder och efter 12 år som chef för affärsområdet, önskar lämna sin nuvarande befattning. Magnus Hall, f n marknadsdirektör inom Holmen Paper, har utsetts till ny VD för Holmen Paper fr o m 1 juni 2001. Göran Lundin har från samma datum utsetts till vice VD i Holmen AB, där han kommer att arbeta med speciella uppdrag för VD och koncernchefen Per Ericson. I samband med chefsbytet den 1 juni 2001 övergår Holmen Kraft med Åke Eklöf som VD till att utgöra ett eget affärsområde, direktrapporterande till koncernledningen med Göran Lundin som ansvarig. För ytterligare information, kontakta gärna: Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel. 08-666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar