Skatteverket överklagar skattemål

Länsrätten biföll i oktober 2004 Holmens dotterbolag MoDo Capitals överklagande avseende 1997 års taxering. Holmen informerade om innehållet i länsrättens dom genom ett pressmeddelande 12 oktober 2004. Skatteverket hade 2002 beslutat att eftertaxera bolaget med ett belopp för skatter och avgifter på sammanlagt 538 Mkr. Holmen överklagade beslutet 2003 och länsrätten gav bolaget rätt. Skatteverket har nu överklagat länsrättens dom till kammarrätten. Holmen har inte reserverat för några skattekostnader avseende det aktuella målet men beloppet finns redovisat som ansvarsförbindelse. För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar