Staffan Jonsson ny teknisk direktör

Staffan Jonsson har utsetts till teknisk direktör och chef för koncernstab Teknik i Holmen. Han tillträder tjänsten den 1 maj.

Staffan Jonsson har arbetat 12 år som platschef på Iggesunds Bruk och har tidigare haft ledande positioner både inom och utanför Holmen-koncernen. Han efterträder Sven Wird som går i pension efter att ha verkat 18 år i företaget.

Tekniske direktören i Holmen ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.

___________________________________________________

Bild på Staffan Jonsson kan hämtas på www.holmen.com/sv/Press/Bildbank/

För ytterligare information kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar