Strejk i Madrid stoppar produktion och kundleveranser

 

Sedan tisdag morgon den 26 april pågår en strejk på Holmen Papers bruk i Madrid. Strejken har tvingat bruket att stoppa produktionen och leveranserna till kund.

Bakgrunden till strejken är beslutet att stänga PM 61, vilket berör cirka 170 medarbetare. Produktionen på maskinen upphörde i slutet av mars.

Strejk är också utlyst till torsdag och lördag denna vecka.

_____________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper, tel. 011- 23 62 11
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 26 april 2011 kl. 13.10.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar