Caponas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på Caponas ordinarie bolagsstämma i mars 2005 har en valberedning utsetts bland de fyra största aktieägarna. Valberedningen skall bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Per den 31 augusti var de största ägarna Home Invest AB med 7 725 952 aktier, Choice Hotels Sweden AB med 7 598 000 aktier, LF Fastighetsfonden med 756 400 aktier och Livförsäkrings AB Skandia med 607 000 aktier. Valberedningen består av Petter A. Stordalen, Home Invest AB, Ragnar Sjoner, Choice Hotels Sweden AB, Anders Evander, LF Fastighetsfonden samt Bo Jansson, Livförsäkrings AB Skandia. Aktieägare inbjudes att komma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter på adress, Capona AB, Box 5845, 102 48 Stockholm. Stockholm den 6 oktober 2005 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information för 2005 Delårsrapport per 30 september Fredagen den 21 oktober Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 1 september 2005 bestod av totalt 26 hotellfastigheter, varav 23 var belägna i Sverige och tre i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 400. Capona är noterat på O-listan, vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar