Delårsrapport januari-september 2007

 Nettoomsättningen uppgick till 164,4 (154,4) MSEK.

 Hyresintäkterna uppgick till 159,7 (147,7) MSEK. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 11,8 procent.

 Resultat efter skatt uppgick till 545,8 (113,8) MSEK. Förändringen förklaras främst av återföring avsättningar om cirka 188 (12) MSEK samt värdeförändring fastigheter om cirka 381 (22) MSEK.

 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 26,64 (5,16) SEK.

 Beläggning och rumspriser förväntas fortsätta att utvecklas positivt under 2007.

 Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 18 oktober 2007 för beslut om indragning av återköpta aktier.

VDs kommentar
Hotellkonjunkturen i Norden har fortsatt att utvecklas positivt, med ökad beläggning och RevPAR, under början av året jämfört med 2006. För Home Properties har hyresintäkter och bruttoresultat för jämförbara fastigheter ökat med 11,8 procent respektive 15,6 procent jämfört med motsvarande period 2006.

”Både beläggningen och rumspriset har fortsatt att öka, vilket påverkar Home Properties resultat på ett positivt sätt”, säger Clas Hjorth, VD på Home Properties.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Prenumerera

Dokument & länkar