Ekonomisk information under 2008 – Home Properties

Bokslutskommuniké 2007: Torsdagen den 7 februari 2008
Årsstämma 2008: Tisdagen den 8 april 2008
Delårsrapport januari-mars 2008: Måndagen den 28 april 2008
Delårsrapport januari-juni 2008: Måndagen den 14 juli 2008
Delårsrapport januari-september 2008: Onsdagen den 15 oktober 2008Stockholm den 19 oktober 2007
Home Properties AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Ekonomisk information under 2008:
Bokslutskommuniké 2007 Torsdagen den 7 februari 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 Måndagen den 28 april 2008
Delårsrapport januari-juni 2008 Måndagen den 14 juli 2008
Delårsrapport januari-september 2008 Onsdagen den 15 oktober 2008

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 19 oktober 2007 består av totalt 22 fastigheter, varav 18 hotell-fastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 600. Projektfastigheten i Göteborg, Centralposthuset, ska konverteras till ett högklasshotell. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB under beteckningen HOPR.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Prenumerera

Dokument & länkar