HomeMaid förvärvar verksamheten i Stormtrivs i Skåne AB

HomeMaid förvärvar verksamheten
i Stormtrivs i Skåne AB

Lund 2017-03-07

HomeMaid förvärvar verksamheten i Stormtrivs i Skåne AB.

HomeMaid har den 7/3 tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Stormtrivs i Skåne AB.

Under diskussionerna med ägarna av Stormtrivs i Skåne AB har en god relation skapats med förtroende för det arbete som bedrivits. När ägarna nu väljer att sälja verksamheten som har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 200 kunder och 15 anställda är det med glädje vi förvärvar denna.

Verksamheten kommer att bidra positivt till HomeMaid i Lund och i Skåne. Den stärker vår förmåga att effektivt kunna leverera hushållsnära tjänster i regionen. Både HomeMaid och Stormtrivs värderar kvalitet i service och anställningsvillkor högt. HomeMaids ambition är att fortsatt bedriva verksamheten i Lund i samma positiva anda.

Förvärvet kommer att genomföras som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination av interna medel och lån.

”HomeMaid motsvarar de önskningar vi haft om att hitta en ägare med god branschkännedom, erfarenhet och motsvarande värderingar som kan driva och utveckla verksamheten vidare”, säger Åsa Storm, VD Stormtrivs.

”Vi ser fram emot detta tillskott till vår verksamhet och vi avser att fortsätta ge den goda hemservice som Stormtrivs levererat hittills. Med kompetenta medarbetare och med förståelse för den enskilda kundens förväntningar på sin hemservice har vi de bästa förutsättningar att kunna ge god service till våra kunder”, säger Eva-Karin Dahl, VD HomeMaid.

Denna information är sådan information som HomeMaid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017.

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB

Eva-Karin Dahl, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se

Stormtrivs AB
Åsa Storm, VD
Tel: 036-36 90 40
E-post: asa@stormtrivs.se 

Kort om HomeMaid
Företaget grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid har idag 18 kontor i Sverige med mer än 900 medarbetare. För mer information hänvisas till www.homemaid.se.

Kort om Stormtrivs i Skåne AB
Företaget grundades 2011 av Åsa Storm och Maja Jörding och ingår i Stormtrivs AB med säte i Jönköping. Stormtrivs i Skåne AB har haft sin verksamhet i Lund med omnejd.

Prenumerera

Dokument & länkar