Starwood avser inte acceptera det nuvarande Vonovia-erbjudandet för sina A- och B-aktier

  • Starwood bekräftar att redovisning av likvid i Erbjudandet påbörjades den 11 juni 2018.
  • Som ett resultat av Erbjudandet kontrollerar Starwood 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.
  • Starwood meddelar att de inte har för avsikt att acceptera det nuvarande Vonovia-erbjudandet för sina A och B aktier.

Den 1 april 2018 lämnade Starwood Global Opportunity Fund XI, som förvaltas av Starwood Capital Group ("Starwood"), genom det helägda dotterbolaget HomeStar InvestCo AB (“HomeStar InvestCo”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) (“Victoria Park”) till ett pris om 34,00 kronor[1] kontant för varje A respektive B aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park ("Erbjudandet").

Som ett resultat av det avslutade Erbjudandet kontrollerar HomeStar InvestCo totalt 27 074 397 A aktier, 32 486 304 B aktier och 180 348 preferensaktier motsvarande 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

Den 3 maj 2018 lämnade Vonovia SE, genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) med ett pris om 38,00 kronor kontant för varje A respektive B aktie och 316,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park och med en acceptperiod som går ut den 18 juni 2018 ("Vonovia-erbjudandet").[2] Starwood avser inte acceptera Vonovia-erbjudandet i nuvarande utformning för sina A och B aktier.

_____

För ytterligare information kontakta:

Information om Erbjudandet finns också tillgänglig på HomeStar InvestCos hemsida, www.homestarinvestco.com.

Starwoods kontakt för media och investerare:

Tom Johnson / Patrick Tucker +1 (212) 371-5999, tbj@abmac.com / pct@abmac.com

Kontakt för svensk media och investerare:

JKL, +46 735 89 23 01, carl.hemeren@jklgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 juni 2018 klockan 12:00 CET.


[1] Starwood lämnade ett kontanterbjudande den 1 april 2018 med ett vederlag för varje A och B aktie uppgående till 34,40 kronor kontant justerat för eventuell utdelning eller annan värdeöverföring till A och B aktieägarna som genomförs innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 0,40 kronor per A och B aktie med avstämningsdag den 26 april 2018. Det erbjudna vederlaget för A och B aktierna har till följd av utbetalningen av den ovannämnda utdelningen justerats nedåt från 34,40 kronor till 34,00 kronor.

[2] Om Victoria Park betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Vonovia Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Prenumerera

Dokument & länkar