Materialföretaget som ska rädda klimatet

Honeycore är ett ungt, svenskt företag med starkt miljöfokus, som arbetar för att globalt förändra den konservativa byggbranschen. Det klimatsmarta byggmaterialföretaget utvecklar oorganiska byggskivor av återvunnet avfall som råmaterial. Nu utmanar företaget hela byggskivebranschen med sin nyskapande produkt GAIAboard. Honeycores satsning har i dagarna belönats med 4,5 miljoner kronor från Eurekas EU-innovationsprojekt Eurostars.
– För att byggbranschen ska lyckas med miljöarbetet behöver fler företag ställa om till hållbar utveckling och klimatvänlig materialkemi, menar Jacob Ursing, VD på Honeycore AB i Lund, Sveriges tongivande agentur för innovativa byggmaterial och internationell trading av byggskivor.

EU-pengarna går till Honeycore och deras samarbetspartners; danska Teknologisk Institut, framgångsrika i Europa inom ”grön cement” samt Smith Innovation (Danmarks ledande företag inom innovationsprocesser i byggsektorn). Den främsta framgångsfaktorn för beviljandet av EU-pengarna har varit ”konsortiedeltagarnas unika specialkompetenser och kreativa arbete med sin idé”.
– Pengarna är välkomna och kommer att delfinansiera utvecklingsarbetet av skivan. Vi är glada över att kunna köra igång projektet nu, samtidigt går arbetet vidare med att skaffa mer finansiering.
Snart lanserar vi ett globalt, konkurrenskraftigt alternativ till dagens våtrums- och vindskyddsskivor. GAIAboard ger minst 50 procent lägre CO2-utsläpp och 30 procent mindre bunden energi. Dessutom är den billigare, tåligare, starkare och mer lättarbetad än dagens oorganiska byggskivor, berättar Jacob Ursing, och riktar samtidigt sin uppskattning mot Vinnova, det svenska verket för innovationssystem, som varit till stor hjälp vid realiseringen av Eurostarspengarna.
Den europeiska marknadsnischen för denna typ av byggskivor beräknas till 23 miljarder och målet för försäljningsstart är 2015.

Cement - trea på CO2-listan
De flesta globala branscher har redan haft sin banbrytande miljöperiod, medan byggbranschen väntar på sin, och frågan har kommit att bli hyperaktuell: Den snabbast växande miljöboven vad gäller koldioxidutsläpp i världen är nämligen tillverkning av cementprodukter. Cement är idag den tredje största CO2-källan i världen.
– Byggmaterialindustrin kan redan nu se fram emot en flera decennier lång period av klimatrevolutionerande kemi-innovationer. Om byggbranschen lär sig att återanvända avfall (så kallad cradle to cradle) får gips- och cementindustrin snart ett globalt miljögenombrott och många nya gröna jobb, säger Jacob Ursing.

En helt ny slags byggskiva
GAIA-board (Green Alkali Activated Cement Board) är en helt ny slags oorganisk byggskiva. Den är gjord av geopolymercement, alltså återvunnen aska och slagg, och helt igenom resistent mot fukt och mögel. Askan kommer från samförbränning av bl.a. trä pellets i kraftvärmeverk.

Fler klimatsmarta produkter på gång
Tillsammans med sina samarbetspartners Teknisk Institut och Smith Innovation arbetar Honeycore med fler revolutionerande klimatprodukter. Bland annat ett granulat från återvunnen cement som tar tillbaka de koldioxidutsläpp cementen en gång släppte ut.

– På tio år absorberar vår produkt upp till 60 procent av de koldioxidutsläpp som cementen producerat under hela sin livscykel. Det är jätteviktigt för klimatet att kasserad betong får chansen att snabbt karbonatisera tillbaka under optimala omständigheter. Det kommer vårt väggelement att klara, säger Jacob Ursing.

På plats i Kina – varje tillverkningstillfälle
Honeycores egna produkter, av magnesiumoxidcement, går alltså i linje med det miljötänkande de själva förespråkar, detta eftersom tillverkningsprocessen är mindre energikrävande än vanlig cement. Honeycore har dessutom ställt som huvudkrav på sig själva att finnas på plats vid tillverkningen i Kina, vid varje enskilt tillfälle.
– Annars får man helt enkelt inte den kvalitet man har beställt, säger Jacob Ursing.
Ett flertal resor till Kina och besök hos inte mindre än tolv olika tillverkare, i sällskap med kunniga representanter från Svenska Exportrådet, gav Jacob Ursing och Honeycore kunskap att välja ut rätt producent. Ett måste för att Honeycores produkter skulle kunna konkurrera med befintliga oorganiska skivor, och för att klara marknadens höga kvalitetskrav. Ett gediget arbete gjort av ett förhållandevis litet företag.
– Våra konkurrenter är väldigt stora, och sammanlagt är vi ett fåtal företag som är långsiktiga när det gäller att bygga upp kunskap om magnesiumoxidskivor i Kina. Processen har varit väldigt arbetsam, men rolig och enormt lärorik, berättar Jacob Ursing, VD för Honeycore, och dessutom flitigt anlitad debattör för global handel och miljöutveckling i byggbranschen.

Agentens kunskap - A och O för direktimport
Beslutet att finnas på plats i Kina är extra viktig. Magnesiumoxidskivor är nämligen en av de byggprodukter som är undantagen den kvalitets- och tillverkningskontroll som kinesiska myndigheter själva satt upp. När det gäller direktimport tillgodoses kvalitetskontroll och logistik därför ofta av importagenter, som Honeycore, som skaffat sig den tillverkningskunskap och de typgodkännanden som krävs.
– Lönsamhet i produkterna går hand i hand med ”grön container-logistik”. Ju längre tid vi har till miljövänlig sjötransport och direktleverans, ju billigare kan vi sälja produkterna. Det låter kanske komplicerat med det är inget som drabbar våra kunder, säger Jacob Ursing, VD för Honeycore AB i Lund.

Honeycores återvinningsidé oundviklig
Endast fossila bränslen och skogsskövlingen släpper ut större mängder koldioxid än cement.
– Vårt beslut att satsa på cement av återvinningsmaterial blev därför självklart. Nu går vi vidare med fler gröna produktutvecklingar på cementområdet. På vår och våra samarbetspartners hemsidor kommer utvecklingen av klimatanpassade materialteknologier fortlöpande att presenteras och diskuteras via bloggar, events och workshops, säger Jacob Ursing, Honeycores VD.

  

- -

För mer information kontakta:

Jacob Ursing, VD Honeycore AB
Telefon: +45 20140323
E-post: ju@honeycore.se
www.honeycore.se

Pressbilder för fri användning, se:
http://www.honeycore.se/menu/gaiaboard/press.aspx

Läs också:
http://www.byggindustrin.com/teknik/fukttalig-skiva-i-utvisningsbaset__8842
http://vimeo.com/30270509
http://honeycore.se/menu/gaiaboard.aspx

Fakta om Honeycore:
Honeycore AB grundades 2009 av Jacob Ursing och co-partners Dag Svensson och Benjamin Korzen som en fristående agentur för innovativa byggmaterial. Företagets målsättning är att bana väg för en långsiktig kulturell förändring inom gips- och cementindustrin, inte minst vad gäller internationell handel och klimatvänliga produkter.

Fakta om Danmarks Teknologiske Institut:
Betongcentret vid DTI är Danmarks största kunskapscenter för betong och har en tydlig profil på grön betong, däribland flera FoU-projekt med klimatvänlig cement, inklusive Green Concrete, BioCrete, Concrete for the Environment och CO2 uptake during the concrete life cycle.

www.dti.dk/international/23989

Fakta om Smith Innovation:
Smith Innovation är ett konsultföretag med kunder som önskar att utveckla nya lösningar för byggindustrin. De har specialistkompetens inom marknadsföring, projektorganisation och innovationsprocesser. Företaget är baserat i Köpenhamn och har fem anställda.

www.smithinnovation.dk

Fakta om Eurostars:
Eurostarsprogrammet är ett europeiskt innovationsprojekt som leds av Eureka. Syftet är att tillhandahålla finansiering för marknadsorienterad forskning och utveckling utförd av små och medelstora företag. Eurostars är ett gemensamt initiativ mellan Eureka och EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Fakta om Eureka:
Eureka är ett mellanstatligt nätverk som lanserades 1985 för att stödja marknadsorienterade FoU-och innovationsprojekt inom industrin, forskningscentrum och universitet inom alla tekniska branscher. Eureka består av 39 medlemmar, däribland EU. Med sitt flexibla och decentraliserade nätverk, erbjuder Eureka sina projektpartners snabb tillgång till kompetens och sakkunskap i hela Europa samt nationella offentliga och privata finansieringssystem.

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar