1,2 miljoner till ny hörselforskning

Nio forskningsprojekt har beviljats totalt 1,2 miljoner kronor ur Hörselforskningsfonden, som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Projekten handlar om allt från utveckling av hörseltester på barn till tinnitusbehandling och hörselimplantat.

De nio projekt som Hörselforskningsfonden anslår medel till i år syftar alla till att på olika sätt bidra till att hörselskadade får en bättre tillvaro. Bland annat ska de utveckla hörseltester för barn, undersöka strategier för att hantera tinnitus, utvärdera hörselimplantat och utforska uppkomsten av bullerskador.

– Vi är väldigt glada över att kunna stimulera ny och angelägen hörselforskning, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, som även är ordförande för Hörselforskningsfonden.
– Tyvärr forskas det alldeles för lite om hörsel, med tanke på att det finns omkring 1,4 miljoner människor, bara i Sverige, som har en hörselskada. I år kan vi dela ut 1,2 miljoner kronor till viktiga forskningsprojekt, tack våra givare. Men egentligen behövs det mycket, mycket mer.

Hörselforskningsfonden instiftades 1989 av HRF, för att skapa bättre möjligheter för medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning. I fondens styrelse ingår ledande forskare inom hörselområdet, vilket säkerställer att de medel som HRF samlar in till forskningen fördelas på ett ändamålsenligt sätt.

Läs mer om de nio forskningsprojekten på www.hrf.se/forskningsprojekt2013

För mer information kontakta:  
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, tel: 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Taggar:

Om oss

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med över 30 000 medlemmar, från norr till söder. HRF samlar olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn

Prenumerera

Dokument & länkar