Fyra av tio nyanlända är hörselskadade – nu kräver HRF hörselscreening

Fyra av tio flyktingar har nedsatt hörsel i en ny undersökning i Värmland. Det är allvarligt, anser Hörselskadades Riksförbund (HRF):
– Nu måste Arbetsförmedlingen införa hörselscreening av alla nyanlända, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

En ny undersökning bland nyanlända syrier i Torsby och Sunne visar att 40 procent har nedsatt hörsel, rapporterar SVT. Det är nästan fyra gånger så stor andel som bland yrkesverksamma i hela befolkningen.

­– Siffrorna är alarmerande. Att kunna hänga med i vad som sägs på SFI-utbildningen är avgörande för att kunna lära sig svenska, och i förlängningen en förutsättning för lyckad integration – att kunna studera, få ett jobb och bygga ett nytt liv i Sverige, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Det är hög tid för Arbetsförmedlingen att införa allmän hörselscreening för nyanlända, innan de påbörjar svenskautbildning.

HRF har gång på gång förklarat för berörda myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, som har ansvaret för etableringen, att tidig upptäckt gör att det går att sätta in hörselvårdande insatser, till exempel hörapparater, och att det är ett effektivt sätt att förebygga isolering och integrationsproblem.

– Det är anmärkningsvärt att alla håller med, men ingen tar ansvaret för att införa hörselscreening, säger Mattias Lundekvam.

Hörselnedsättning till följd av buller är en av de vanligaste krigsskadorna. Men den höga andelen hörselskadade bland nyanlända har även samband med att de kommer från länder där det råder brist på fungerande hälso- och sjukvård.

För mer information:  
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se


Hörselskadadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresseorganisationer av och för hörselskadade. Vi arbetar för alla med hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och andra hörselskador – från kommunnivå till olika FN-sammanhang.

 

Taggar:

Om oss

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med över 30 000 medlemmar, från norr till söder. HRF samlar olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn

Prenumerera

Media

Media