Hörselskadade utestängs från partiers reklamfilmer

Fyra av de fem partier som gör tv-reklam inför EU-valet textar inte sina filmer. Därmed utestängs över 600 000 hörselskadade väljare från delar av valrörelsen. – Textning borde vara en självklarhet för varje demokratiskt parti, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).


Ändå är det bara Kristdemokraterna som textar sin reklamfilm via TV4:s text-tv, efter påstötningar från HRF. Övriga partier som gör reklam i tv – Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Junilistan – har valt att inte texta. På webben har alla riksdags­partier valfilmer, men ingen av dem textar det som sägs.
– Partierna borde själva inse att otextade filmer sänder ett diskrimi­nerande budskap: ”Hörselskadade undanbedes”, säger Jan-Peter Strömgren.
– Dessutom missar de en stor grupp potentiella väljare. Vill de verkligen det? När HRF ställde frågan till partisekreterarna svarade endast tre av de sju riksdags­partierna. Kristdemo­kraterna svarade att de skulle texta sin reklamfilm. Folkpartiet svarade att de inte textar för att de hade haft för ”ont om tid” och ”begränsad budget”. Vänster­partiet svarade att de tänker texta sina filmer på webben, men först inför nästa val.
­– Det här handlar inte om hur hur bra eller dålig reklamen är. Det handlar om att hörselskadade ska ha samma möjligheter att ta del av val­rörelsen och den demokratiska processen som alla andra, säger Jan-Peter Strömgren.
– Det är beklämmande att vi än idag, 2009, ska behöva påminna våra politiska partier om att textning är en viktig tillgänglighetsfråga.

Läs mer om HRF på www.hrf.se

Om oss

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med över 30 000 medlemmar, från norr till söder. HRF samlar olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn

Prenumerera

Dokument & länkar