Hörselskadades Dag i hela landet på lördag

I morgon – lördagen den 20 oktober – är det dags för Hörselskadades Dag. Det uppmärksammas på ett 80-tal orter runt om i landet. Temat för dagen är ”Rätt hjälpmedel till alla hörselskadade”.På Hörselskadades Dag sätter Hörselskadades Riksförbund (HRF), från norr till söder, fokus på situationen för landets drygt en miljon hörselskadade. I år lyfter vi särskilt fram bristen på hjälpmedel. Trots att det finns bra tekniska lösningar, anser nästan varannan person som hör dåligt att de inte har de hjälpmedel de behöver. Problemet är särskilt stort i arbetslivet, där det finns ungefär 640 000 hörselskadade (16–64 år).

Om oss

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med över 30 000 medlemmar, från norr till söder. HRF samlar olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn

Prenumerera