”Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön” – hård kritik från hörsel- och dövorganisationer

Regeringen lägger 45 miljoner kronor på ett havererat system för tolktjänst i arbetslivet. De slänger pengarna i sjön. 
Det skriver sju organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, i ett öppet brev till ansvarig minister, Lena Hallengren (S).

Dagens tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet har mycket allvarliga systemfel, särskilt inom arbetslivet. Det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, går miste om anställningar och karriärmöjligheter, eller till och med trängs ut från arbetsmarknaden.

Trots det har regeringen nu beslutat att satsa ytterligare 45 miljoner kronor på det befintliga, hårt kritiserade tolktjänstsystemet. De väljer därmed att köra över tolkanvändarnas organisationer, som anser att det behövs en genomgripande reform – men låter ändå i media påskina att detta skulle vara ett lyft för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

”Vi häpnar inför arrogansen”, skriver i dag sju organisationer i ett gemensamt, öppet brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). ”För oss är det uppenbart att inga av dessa åtgärder kommer att leda till bättre villkor och långsiktig trygghet för arbetstagare som behöver tolk. Regeringen slänger tolkmiljonerna i sjön”

De sju organisationerna begär nu att Lena Hallengren ska förklara sig : “Har ni i regeringen inga ambitioner att faktiskt förbättra tolktjänsten? Har ni ingen respekt för tolkanvändarnas åsikter?”, skriver de i sitt öppna brev.

Öppet brev till Lena Hallengren (pdf) från Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Riksförbundet DHB, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Dövblind Ungdom (DBU).

Presskontakt:
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, Hörselskadades Riksförbund (HR
F), tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Teckenspråkstolk. Foto: Lasse Hejdenberg /HRF. Bilden är fri för publicering.

Taggar:

Om oss

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med över 30 000 medlemmar, från norr till söder. HRF samlar olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn