Malin Ackholt vald till förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket (HRF)

Hotell- och restaurangfackets 28 ordinarie kongress har i dag enhälligt beslutat att välja Malin Ackholt till förbundsordförande. Till vice ordförande omvaldes Pim van Dorpel och till avtalssekreterare valdes Per Persson.

Kongressen i Stockholm valde Malin Ackholt enhälligt. Malin har varit förbundsordförande för HRF de senaste två åren.

— Jag är hedrad, rörd och glädjefylld. Det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an det här uppdraget och de utmaningar som vårt förbund står inför. De kommande åren ska jag göra mitt yttersta för att HRF ska växa och bli en ännu starkare röst för trygghet och schysta villkor i vår bransch, säger Malin Ackholt.

Pim van Dorpel har varit HRF:s vice ordförande sedan 2014 och i dag valdes han på nytt för ytterligare en kongressperiod.

— Hotell- och restaurangbranschen befinner sig i en expansiv fas. Min huvudsakliga uppgift kommer att bli att vi ser till att följa tillväxten i branschen genom en kraftigt förbättrad rekrytering och ökat förtroende för HRF. Vidare ser jag det som en prioriterad uppgift att utveckla medlemsdemokratin i organisationen, säger Pim van Dorpel.

Kollektivavtalen är garantin för schysta villkor på svensk arbetsmarknad. Som HRF:s avtalssekreterare kommer Per Persson att ha en nyckelroll i kommande avtalsrörelser. Så här kommenterar han de utmaningar som Hotell- och restaurangfacket står inför:

— I den förra avtalsrörelsen nådde vi stora framgångar med att lyfta lägsta lönerna i branschen. I kommande förhandlingar med arbetsgivarsidan kommer vi särskilt att prioritera arbetsmiljön och anställningsvillkor för de som har de tuffaste jobben inom vårt verksamhetsområde. I detta kommer arbetet med att förbättra organiseringen av befintliga och nya medlemmar att vara avgörande.

Läs fler kongressnyheter och följ kongressen på: https://www.hrf.net/kongress/

För mer information och kontakt: 070- 48 48 100

Om oss

Hotell- och restaurangfacket, HRF, organiserar anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.

Prenumerera

Media

Media