MENTOR VÄLJER HOUSE OF FRIENDS FÖR GLOBAL EXPANSION

Mentor väljer House of Friends (HofF) som ny kommunikationspartner för strategisk och taktisk kommunikation. I Sverige och Internationellt. Mentors ambitioner är höga och uppdraget innefattar bland annat att öka organisationens varumärkeskännedom, antalet partners och spridningen bland ungdomar. Avtalet gäller inledningsvis under ett år och gör HofF till officiell Mentorpartner.

Magnus Widgren , koncernchef HofF kommenterar:

"Som partner till Mentor kan vi både göra en välgörande insats och samtidigt få möjligheten bevisa våra färdigheter inom digital strategi med taktisk utförande och optimering över tid.  Vi upplever en allt större efterfrågan på rörlig och automatiserad kommunikation som samtidigt håller kreativ höjd. Uppdraget för Mentor är inget undantag.”

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor kommenterar:

"För oss på Mentor är det viktigt att förmedla den framgång vi varje dag uppnår med våra mentorer och ungdomar i Sverige och i världen. Vi vill att fler vuxna ska bli mentorer, att fler ungdomar ska söka sig till vår organisation och att fler företag ska bidra till vår verksamhet och skapa ett hållbart samhälle. Tillsammans med HofF kommer vi att satsa på den visionen, bland annat genom att prioritera vår digitala sociala medier-strategi för att öka såväl vår varumärkeskännedom som interaktivitet med viktiga målgrupper.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor, tel: 0765-26 35 86, e-post: karin.jordas@mentor.se 

Magnus Widgren, koncernchef HofF, tel: 070-877 02 82, e-post: magnus.widgren@s-f.se 

OM MENTOR:

Mentor är en ideell organisation som arbetar globalt med att ge ungdomar möjligheter att växa genom mentorskap. Mentor anser att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.

OM HOUSE OF FRIENDS:

House of Friends är noterat på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends, digitalbyrån True Friends och Content Marketingbyrån Friends & Content. From 1 december 2016 sitter alla byråer samlade under ett tak på Skepssbron 34 i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Magnus Widgren, VD 
magnus.widgren@houseoffriends.se, 070-877 02 80

KORT OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF – House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. HofF som koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är HofFs Certified Adviser.

Om oss

HOUSE OF FRIENDS I KORTHETHofF – House of Friends är en kommunikationskoncern, verksam inom ramen ”create & automate” och består av reklambyrån Scholz & Friends, CRM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmbolagen Parapix och Bell & Light, produktionsbyrån Done by Friends och digitalbyrån True Friends. House of Friends är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera