STORYTEL VÄLJER HOUSE OF FRIENDS FÖR GLOBAL CRM  Datum: 2018-04-06

Storytel väljer House of Friends (HofF) som byrå för global CRM. Storytel har stark tillväxt, inte bara i Sverige

utan även på marknader som Norge, Danmark, Finland, Holland, Island, Polen, Ryssland, Indien och Spanien.

Omfattande tillströmning av nya abonnenter ställer höga krav på ett aktivt och automatiserat CRM-arbete med

fokus på ökad upplevelse och minimerade avregistreringar.

Malin Rosdahl, global CRM manager Storytel kommenterar:

"Som kund ska du mötas av samma kommunikation vart du än befinner dig i världen, men vilket innehåll du

får presenterat till dig varierar däremot utefter efter marknad och beteende. Storytels kunddialog utgår ifrån

den enskilda kundresan och hur den enskilda kunden väljer att starta, slutföra och hitta nya berättelser. HofF

har den kompetensen vi behöver för att tänka utanför traditionellt CRM-arbete och möta kunderna i exakt rätt

tid, med rätt argument.”

Magnus Widgren , koncernchef HofF kommenterar:

"Som CRM-partner till Storytel får vi möjligheten att på en global arena verkställa våra visioner om såväl

kreativ som automatiserad CRM. Storytel har valt Agillic som plattform, vilket möjliggör flera insatser som

liknande verksamheter ännu inte brutit mark inom. För oss på HofF blir Stoytel en uppdragsgivare som utmanar

oss att tänka utanför redan gjorda lösningar. Det ser vi fram emot!”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

 Malin Rosdahl, global CRM-manager Storytel

Tel: 070 285 59 26, E-post: malin.rosdahl@storytel.com

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se

OM STORYTEL:

 Storytel is the worlds first streaming service for unlimited listening/reading in the mobile phone. The service

was launched in 2005 and has had more than 27 million listenings on various audiobooks up to this date.

Storytel works with all smart phones, and has an offline function which makes it possible to listen to

audiobooks even when there´s no internet. The subscription base grew with over 100 % each year from 2010-

2014 and is still growing in a rapidly pace. In August 2017 Storytel reached the milestone 500 000

subscribers in total. The head quarter is based in Stockholm, Sweden.

OM HOUSE OF FRIENDS:

House of Friends är en kommunikationskoncern, verksam inom ramen ”create & automate” och består av

reklambyrån Scholz & Friends, CRM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights,

filmbolagen Parapix och Bell & Light, produktionsbyrån Done by Friends, digitalbyrån True Friends och

Content Marketingbyrån Friends & Content. House of Friends är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser

Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

HOUSE OF FRIENDS I KORTHETHofF – House of Friends är en kommunikationskoncern, verksam inom ramen ”create & automate” och består av reklambyrån Scholz & Friends, CRM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmbolagen Parapix och Bell & Light, produktionsbyrån Done by Friends och digitalbyrån True Friends. House of Friends är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera