Analyst Group: Aktieanalys på Hoylu – Högre omsättning väntas i fjärde kvartalet

Hoylu AB grundades oktober 2016 och erbjuder idag hård- och mjukvarulösningar till företag med syftet att främja samarbete, kreativitet och idéskapande med en förhöjd användarupplevelse. Efter en rad förvärv under 2017 har Hoylu skräddarsytt sin organisation och är nu särskilt positionerade för att dra nytta av marknadspotentialen inom enterprise collaboration.
 
För fullständig analys, läs här: http://analystgroup.se/analysis/hoylu-q3-17
 
Ökad omsättning förväntas under Q4-17.
 
Omsättningen för Q3-17 var lägre än väntat och nuvarande likviditet i bolaget är låg. Under hösten har Hoylu levererat flera orders och givet att dessa kan skalas upp under Q4-17, i kombination med flera nytecknade samarbetsavtal, finns förutsättningar för ökad omsättning.
 
Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler.
 
En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Inspiration Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.
 
Värderas till P/S 1,6 på 2017 års prognoser.
 
I ett base-scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 26 MSEK för 2017. Med aktuellt börsvärde (Market cap) om ca 42 MSEK handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,6 på 2017 års prognos.
 
Hoylu är ännu inte lönsamma och antas vara i behov av kapital.
 
Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas uppgå till ca 1,5 MSEK vid början av november 2017. Hoylu antas således vara i behov av någon form av kapitalanskaffning.
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på mindre börsbolag. Läs mer om oss på vår hemsida (http://analystgroup.se/om-ag/).
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Hoylu. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 
 
För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar