Analyst Group: Aktieanalys på Hoylu – Förväntas fortsätta växa under 2018

Hoylus omsättning under 2017 var något högre än väntat och med tanke på hur många initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska kunna skalas upp under 2018. Vi ser fortsatt positivt på Hoylus framtid och affärsmodellen, med mjukvaran, är skalbar och möjliggör goda bruttomarginaler. Under H1-18 räknar vi med ett första kvartal med break-even resultat
  

För fullständig analys, läs här: https://analystgroup.se/analysis/hoylu-q4/

 Hoylus omsättning under 2017 högre än väntat.
 
Med tanke på de initiala orders Hoylu levererat under 2017 bedöms förutsättningarna vara goda för att försäljningen ska fortsätta öka under 2018. Med den riktade emissionen under december 2017 är kassan påfylld och under H1-18 räknar vi med ett första kvartal där break-even resultat uppnås.    
 
Hoylus affärsmodell är skalbar och möjliggör höga bruttomarginaler.
 
En del i Hoylus affärsmodell är att erbjuda mjukvara (Hoylu Suite) via traditionell licensiering och som abonnemangstjänst. Det ger upphov till återkommande intäkter, god bruttomarginal och förutsägbara kassaflöden.    
 
Värderas till P/S 1,5 på 2018 års prognos.
 
I ett Base scenario prognostiseras Hoylu omsätta ca 63 MSEK för 2018. Med börsvärde (Market Cap) om
 ca 92 MSEK (2018-02-21) handlas Hoylu till ett forward-P/S om 1,5 på 2018 års prognos.    

 Hoylu är ännu inte lönsamma.
 
Hoylu måste fortfarande nå lönsamhet och bevisa att affärsmodellen fungerar. Tillgänglig kassa antas per sista februari 2018 uppgå till ca 11,7 MSEK. Givet beräknad burn rate är Hoylu finansierade till sommaren 2018, allt annat lika.
 
  
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på mindre börsbolag. Läs mer om oss på vår hemsida (http://analystgroup.se/om-ag/).
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Hoylu. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.   
 
För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar