Erbjudande till medarbetare i HQ-koncernen att förvärva köpoptioner

Investment AB Öresund och Mats Qviberg med familj har, i egenskap av huvudägare i HQ AB, erbjudit samtliga medarbetare i HQ-koncernen att förvärva köpoptioner i HQ AB. Totalt har 800 000 köpoptioner, motsvarande 800 000 aktier, med löptid till och med den 31 maj 2012 förvärvats av medarbetare i HQ-Koncernen. ”Öresund och Mats Qviberg med familj vill ge alla medarbetare en möjlighet att ta del av HQ-koncernens utveckling. Ett personligt och långsiktigt ekonomiskt engagemang tror vi är viktigt för att öka medarbetarnas intresse för HQs verksamhet, öka motivationen samt stärka lojaliteten gentemot företaget. Förbättrad resultatutveckling och medarbetarnas förstärkta känsla av samhörighet med företaget är ett gemensamt intresse för såväl HQs medarbetare som dess aktieägare.” – säger Mats Qviberg ”Kompetenta och engagerade medarbetare är av yttersta vikt för fortsatta framgångar. Jag är tacksam att vår huvudägare på detta sätt ger HQ Banks medarbetare möjligheten att bli än mer delaktiga i koncernens erbjudande och framtida utveckling.” – säger Mikael König, VD HQ Bank.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar