Förändring i HQ AB:s valberedning

I ett pressmeddelande den 15 oktober 2009 offentliggjordes att HQ:s valberedning inför årsstämman 2010 utgjordes av Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Kristoffer C. Stensrud som representerar Solbakken AS och Christer Sandberg som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg är valberedningens ordförande.

Christer Sandberg, som representerar aktieägaren Sten Mörtstedt med bolag, har ställt sin plats i valberedningen till förfogande. 

Sten Dybeck, som representerar familjen Dybeck med bolag, har utsetts till ny ledamot i valberedningen. 

Efter ändringen består valberedningen av följande personer:
Erik Törnberg (ordförande) som representerar Investment AB Öresund,
Eva Qviberg som representerar familjen Qviberg,
Kristoffer C. Stensrud som representerar Solbakken AS, och
Sten Dybeck som representerar Sten Dybeck med familj och bolag.

Frågor i anledning av detta pressmeddelande besvaras av Erik Törnberg, tel. 08‐402 33 00.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar