HQ Bank förvärvar aktier i Burgundy

HQ Bank har förvärvat samtliga D. Carnegie & Co:s aktier i den nya marknadsplatsen Burgundy. I och med förvärvet erhåller HQ Bank en ägarandel om 5,6 procent. Burgundy kommer att erbjuda handel i nordiska aktier till kraftigt sänkta avgifter och från en gemensam plattform i mitten av juni. Burgundys ambition är att nå en marknadsandel om 25 procent inom två år. ”Vi har noga följt utvecklingen avseende alternativa marknadsplatser. Det är mycket glädjande att vi har kunnat förvärva D. Carnegies & Co:s aktier inför lanseringen av Burgundy”, säger Mikael König, VD och koncernchef HQ Bank. Förutom en gemensam plattform för hela Norden erbjuder Burgundy markant lägre avgifter än traditionella marknadsplatser som Oslo Börs och NASDAX OMX. ”De traditionella börserna har inte varit tillräckligt lyhörda för kundernas behov av kostnadseffektiva handelssystem och billig marknadsinformation vilket möjliggjort etableringen av alternativa marknadsplatser. Genom Burgundy får vi lägre transaktionskostnader, gratis marknadsinformation och en internationellt konkurrenskraftig marknadsplats”, säger Fredrik Crafoord, chef HQ Investment Banking och vice VD i HQ Bank. Burgundy ägs av 14 nordiska banker som idag svarar för omkring 50 procent av börshandeln.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar