HQ bildar samägt bolag med SÄKRA och stärker distributionskraften

HQ och SÄKRA har idag kommit överens om att etablera ett samägt värdepappersbolag med inriktning på sparandeprodukter och kapitalförvaltningstjänster. Genom det nya bolaget kommer SÄKRA att oberoende och självständigt stärka sin marknadsposition genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster från såväl HQ Banks sortiment som från andra ledande leverantörer.

”Vi har sedan många år tillbaka ett fruktbart samarbete med SÄKRA. Genom det nya bolaget får SÄKRA tillgång till ett utökat tjänsteutbud avseende finansiella tjänster och HQ Banks plattform. Samarbetet stärker och effektiviserar vår distributionskraft och ger oss skalfördelar inom förvaltning och administration. Därmed kan vi fortsätta vårt arbete med att ytterligare utforska, utveckla och prestera och därmed skapa mervärde åt kunder med högt ställda krav på sitt sparande”, säger HQ:s koncernchef Mikael König.

SÄKRA grundades 1990 och är idag en av Sveriges största oberoende försäkringsförmedlarorganisationer med ett brett erbjudande och rikstäckande verksamhet via sina omkring 40 kontor. SÄKRA har en bred kundportfölj med alltifrån mindre företag till större koncerner, organisationer och kommuner samt privatpersoner.

”Extern distribution är en viktig del i vår tillväxtstrategi och dagens affär ska ses som ett komplement till vårt redan starka nätverk av samarbetspartners. SÄKRAS rikstäckande kontorsnät med stark lokal förankring tillsammans med vårt produkt- och tjänsteerbjudande medför en stor potential för nya inflöden av förvaltade volymer”, säger HQ:s koncernchef Mikael König.För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef, tel: 08-696 17 00
Fredrik Brunlind, chef Extern distribution, tel: 08-696 17 00
Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar