HQ Fonder lanseras i Finland

HQ Fonder har inlett ett strategiskt samarbete med den finländska sparbanken Aktia. Därmed stärks HQ Banks distributionskraft ytterligare samtidigt som en ny geografisk marknad öppnas.

Aktia är en av Finlands största sparbanker med 76 kontor och fler än 270 000 kunder. Tillsammans med sina samarbetspartners, spar- och lokalkontoren, erbjuds Aktias produkter, tjänster och fonder via cirka 410 kontor i Finland. Aktia Fondbolag har under januari-juli 2007 ökat sin marknadsandel mest av alla finska aktörer och är idag den tredje största aktören i Finland, sett till nettoförsäljning av fonder. Fonderna som kommer att distribueras via Aktia är HQ Afrikafond, HQ Kinafond, HQ Rysslandsfond, HQ Indienfond och HQ Tillväxtmarknadsfond.

”Vi är mycket glada över att Aktia har valt att komplettera sitt utbud med tillväxtmarknadsfonderna från HQ Fonder. Detta är ett stort steg och en viktig del i HQ:s satsning att bli en ledande aktör i Norden” säger Mikael König, VD HQ Bank.

Under hösten kommer Aktia att genomföra en omfattande marknadsföringskampanj med betoning på vikten av långsiktigt sparande, där även samarbetspartnerna lyfts fram. Kampanjen omfattar annonsering, seminarier, kundaktiviteter och försäljning som blir en viktig del i att göra HQ:s varumärke känt i Finland.

”Aktias målsättning är att ha de bästa fonderna från de bästa samarbetspartnerna. HQ är en stark spjutspetsaktör med lång erfarenhet och bra performance inom tillväxtmarknader. HQ:s fonder kommer att väl komplettera Aktias befintliga fondutbud” säger Tom Ginman, vd för Aktia Fondbolag.


För mer information, kontakta:
Peter Gullmert, Försäljningschef HQ Fonder 08-696 17 00
Mikael König, VD HQ Bank 08-696 17 00

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar