HQ ombildar Tradingverksamheten till en Hedgefond

Styrelsen för HQ AB har beslutat at HQ Bank ska starta en hedgefond som tar över bankens tradingverksamhet. Det får till följd att andelen återkommande intäkter ytterligare ökar och att tradingrisken reduceras.

Detta beslut är helt i linje med bolagets ambition att utöka satsningen inom tillväxtområdet Alternativa Investeringar, som också omfattar projekt inom Private Equity, Fastigheter, Infrastruktur m.m. HQ Bank bedömer att denna expansion leder till ökad kundnytta, högre lönsamhet samt adderar värde till aktieägarna.

”Skapandet av en plattform för alternativa investeringar stärker Private Banking som komplett förmögensförädlare och mervärdesleverantör. Det möjliggör också ökad tillväxt genom distribution via externa kanaler”, säger HQ Banks VD Mikael König.

HQ:s Tradingavdelning inledde sin verksamhet i juli 1994 och har en lång historik av framgångsrik förvaltning.

På grund av tillståndsprocessen bedöms den nya fonden lanseras under andra halvåret 2008. Fram till dess fortsätter Tradingverksamheten som vanligt.

Effekten på koncernens rörelseresultat beror på fondens storlek och givetvis utfallet av förvaltningen. Initialt bedöms dock koncernens rörelseresultat minska samtidigt som andelen återkommande intäkter ökar och risknivån ytterligare sänks.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar