Kommuniké från extra bolagsstämma i HQ AB (publ) den 19 oktober 2007

Vid extra bolagsstämma den 19 oktober 2007 fattades beslut om att välja Mikael König till ordinarie styrelseledamot.

Mikael König ersätter Patrik Enblad som begärt att få utträda ur styrelsen i samband med att han frånträtt sin tjänst som VD i HQ AB.

Frågor i anledning av detta meddelande besvaras av Mikael König, verkställande direktör, tel. 08-696 17 00Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar