Marknadsmeddelande 190/17 - Sista dag för handel med BTA i HQ AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (HQ BTA), är den 6 juli 2017.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HQ BTA
ISIN-kod: SE0009973233
Orderboks-ID: 137930
Sista handelsdag: 6 juli 2017

Stockholm den 3 juli 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.