Nyemissionen i HQ AB har registrerats

HQ AB (publ) (”HQ AB” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 29 maj – 13 juni 2017 efter beslut på årsstämma den 15 maj 2017. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorget är den 6 juli 2017. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i HQ AB ökat med 630 762 SEK genom emission av 31 765 006 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 10 092 196 SEK fördelat på 508 240 096 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar