Valberedning i HQ AB har utsetts

Valberedningen i HQ AB skall enligt bolagsstämmans beslut vid årsstämman 2006 väljas av de fyra största ägarna i HQ AB, vilka är Investment AB Öresund, Mats Qviberg med familj, AB Skrindan samt Sten Mörtstedt med bolag.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Peter Lind som representerar AB Skrindan och Christer Sandberg som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg är valberedningens ordförande.

Årsstämma i HQ AB kommer att hållas fredagen den 4 april 2008.

Mer information om valberedningen och hur man kommer i kontakt med valberedningen kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida, www.hq.se.

Frågor i anledning av detta pressmeddelande besvaras av Erik Törnberg, tel. 08-402 33 00.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar