DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 · RÖRELSERESULTAT 101 (14) MSEK · RÖRELSENS INTÄKTER 322 (170) MSEK · RESULTAT EFTER SKATT OCH MINORITET 66 (8) MSEK, MOTSVARANDE 12,8 (1,6) SEK PER AKTIE · FLERTAL GENOMFÖRDA CORPORATE FINANCE UPPDRAG I BÅDE STOCKHOLM OCH OSLO · NETTOINFLÖDE AV NYA KUNDVOLYMER INOM PRIVATE BANKING + 2,1 Mdr SEK Patrik Enblad, Verkställande direktör, Telefon 08-696 17 00 HAGSTRÖMER & QVIBERG AB (PUBL) SE-103 71 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 uppgång D. Telefon +46 (0) 8 696 17 00. Telefax +46 (0) 8 696 17 01. http://www.hagqvi.com Styrelsens säte: Stockholm. Org.nr: SE556573-5650 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar