DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

• Rörelseresultat tredje kvartalet 18 (15) MSEK • Rörelseresultat 71 (104) MSEK • Rörelsens intäkter 334 (378) MSEK • Resultat efter skatt, exklusive avvecklade verksamheter 50 (74) MSEK • Resultat per aktie 11,2 (15,2) SEK • Rörelseresultat Private Banking 48 (32) MSEK • Förvaltat kapital 37 (26 per 31 december 2004) Mdr SEK +11 Mdr SEK, varav nettoinflöde 5,2 mdr SEK • Proforma rörelseresultat inklusive HQ Fonder 105 (138) MSEK • Proforma rörelseresultat tredje kvartalet inklusive HQ Fonder 33 (26) MSEK • Proforma förvaltat kapital 50 (36 per 31 december 2004) Mdr SEK +14 Mdr SEK, varav nettoinflöde 5,4 Mdr SEK • Proforma inklusive HQ Fonder uppgår återkommande intäkter till 147 (118) MSEK, därmed är 100 (92) procent av det sammanslagna Private Bankings löpande kostnader exklusive bonus täckta av återkommande intäkter.

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar