Emissioner genomförda

I enlighet med beslut på bolagsstämma den 5 oktober 1999 har emission av preferensaktier och försäljning av optionsrätter i dotterbolaget H&Q Holding genomförts till personalen. Personalens ägande i H&Q Holding AB, efter de genomförda transaktionerna, uppgår till 29 procent före respektive knappt 32 procent efter full utspädning. Förslag om utdelning av aktierna i H&Q Holding AB till aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB kommer att föreläggas bolagsstämman den 27 april 2000. HAGSTRÖMER & QVIBERG AB eventuella frågor besvaras av: Stefan Dahlbo, verkställande direktör, Hagströmer & Qviberg AB, tfn 08-696 17 00 Anders Böös, verkställande direktör, H&Q Holding AB, tfn 08-696 17 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Prenumerera

Dokument & länkar