Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Swedestart AB minskar sitt innehav i ReadSoft AB (publ.) Swedestart AB har varit en betydelsefull ägare under en viktig period av ReadSofts utveckling, men har nu funnit tiden mogen att minska sitt innehav i bolaget. H&Q Technlogy har genomfört en strukturerad försäljning av 1.266.000 B-aktier i en placering till svenska och utländska institutionella investerare. Swedestarts ägande uppgår efter försäljningen till 8,1 procent av röster och 1,9 procent av kapitalet, en minskning från 10,9 procent av rösterna och 6,2 procent av kapitalet. För ytterligare information kontakta Lennart Jacobsson, Swedestart AB, 08- 545 85 470. Swedestart AB Nybrogatan 16 114 87 Stockholm Org.nr: 556303-8305 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar