H&Q startar verksamhet i Luxemburg

H&Q startar verksamhet i Luxemburg Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) har från Banque Centrale Luxembourgeoise erhållit tillstånd att genom dotterbolaget Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A. bedriva finansiell verksamhet i Luxemburg. Verksamheten vänder sig till nordbor bosatta utanför Norden och inriktas huvudsakligen på finansiell rådgivning innefattande värdepappershandel, rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning samt förmedling av fondandelar. Kontoret startar sin verksamhet omgående. Ansvarig för kontoret är Thomas Vinell, tidigare chef för H&Q Privat. H&Q har sedan tidigare även ett kontor i Genève. HAGSTRÖMER & QVIBERG AB Frågor besvaras av: Thomas Vinell, VD Hagströmer & Qviberg (Luxembourg) S.A., telefon + 352 466 4881 Per Axman, Chef H&Q Privat, telefon + 46 8 696 17 00 Stefan Dahlbo, VD Hagströmer & Qviberg AB, telefon + 46 8 696 17 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar