Kvartalsrapport Hagströmer & Qviberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 . * Resultat före skatt 82,4 (140,3) MSEK. * Intäkterna ökade till 421,4 (414,5) MSEK. * Översyn av samtliga kostnader. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (3_98.pdf) Hela rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar