Nomineringskommitté för Hagströmer & Qviberg AB inför bolagsstämman 2004

Nomineringskommitté för Hagströmer & Qviberg AB inför bolagsstämman 2004 I enlighet med beslut vid Hagströmer & Qviberg AB:s bolagsstämma den 3 april 2003 meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under styrelseordförandes ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanter: Stefan Dahlbo Mats Qviberg Patrik Enblad Sten Dybeck Ordinarie bolagsstämma för Hagströmer & Qviberg AB kommer att hållas torsdagen den 1 april 2004. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter för Hagströmer & Qvibergs styrelse kan vända sig till Hagströmer & Qvibergs styrelseordförande på följande e-postadress; hq.info@hagqvi.com Stockholm den 19 november 2003 Mats Qviberg Styrelseordförande Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08-696 17 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar