HQ Fonders nettoflöden MSEK 1 479 under första halvåret 2010, varav MSEK 1 155 under juni

HQ Fonder kunde under juni åtnjuta fortsatt goda flöden till sina fonder. Nettoflödena (det vill säga inflöden minus utflöden) uppgick i juni till MSEK 1 155, varav aktivt förvaltade aktiefonder utgjorde MSEK 784 och räntefonder MSEK 376. Störst intresse rönte HQ Likviditetsfond följd av HQ Rysslandsfond och HQ Indienfond.

Under första halvåret 2010 uppgick nettoflödena till totalt MSEK 1 479. Aktiefonderna attraherade netto MSEK 363 och räntefonderna MSEK 1 079. HQ Sverigefond har haft bäst nettoflöden sedan årsskiftet följd av HQ Likviditetsfond.

Per den 30 juni 2010 uppgick det förvaltade kapitalet i fonderna till MSEK 29 056.

Fonderna med bästa nettoflöden under perioden januari-juni 2010, MSEK

HQ Sverigefond +737
HQ Likviditetsfond +637
HQ Corporate Bond +426
Totalt +1 479

 

Fonderna med bästa nettoflöden under juni 2010, MSEK

HQ Likviditetsfond +404
HQ Rysslandsfond +331
HQ Indienfond +274
Totalt +1 155

HQ Fonder Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Investment AB Öresund.

Vid eventuella frågor, kontakta Hans Hedström (styrelseordförande), 070 410 26 65 eller Andreas Uller (verkställande direktör) 070 486 17 52.

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar