Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2005

-Koncernresultat efter finansiella poster: 16,3 MSEK (184,0*) -Synligt eget kapital i koncernen: 864,8 MSEK (507,8) -Likviditet: 869.7 MSEK (581,8) *(Samtliga jämförelsesiffror i delårsrapporten avser 040831)

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Prenumerera

Dokument & länkar