HSB Malmö bestrider felaktigheter vid 2007 års stämmaPressmeddelandeHSB Malmö bestrider felaktigheter vid 2007 års stämma

HSB Malmö bestrider på alla punkter anklagelserna om formella felaktigheter i anslutning till föreningens årsstämma samt protokolleringen av densamma. Anklagelserna om felaktigheter har framförts av brf Misteln i en stämningsansökan till Malmö Tingsrätt. HSB Malmö tillbakavisar även kravet på att ett antal beslut på stämman ska upphävas, liksom att årsstämman, eller delar av den, ska göras om.

Bakgrunden är att brf Misteln bland annat hävdat att protokollet från den ordinarie föreningsstämman i april är felaktigt. I inlagan till tingsrätten förklarar HSB Malmö via sitt juridiska ombud, Blanka Kruljac: – I det fall att innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman, gäller det beslut som i verkligheten fattades vid stämman. Det är med andra ord stämmans beslut, som är föremål för tingsrättens prövning.

På punkt efter punkt tillbakavisar HSB Malmö påståendena om formella felaktigheter. HSB Malmö yrkar även ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges senare.

– Från HSB Malmös sida kan vi bara beklaga att frågan tagit den här vändningen. Vi har i omgångar, via träffar och möten med brf Misteln, sökt en lösning på tvisten, säger HSB Malmös verkställande direktör Lars Danielsson. HSB Malmö avser inte att vidare kommentera frågan innan handläggningen i Malmö Tingsrätt är avslutad.

Avsändare Alf Gustavsson, ordförande i HSB Malmö, mobil 0705-45 43 53

HSB Malmö är en av 34 självständiga HSB-föreningar i landet. Bildades 1925 och är en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening med verksamhet i Malmöregionen. HSB Malmö har drygt 40 000 medlemmar. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltnings- och konsulttjänster. Förvaltningen omfattar drygt 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter, däribland Malmös nya landmärke HSB Turning Torso.

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Prenumerera