HSB Malmö inleder ett samarbete med Veidekke och Sjælsø Gruppen i Köpenhamn om utbyggnaden av den första etappen vid Kalkbrottet på LimhamnPRESSMEDDELANDE Malmö 2007-10-11

HSB Malmö inleder ett samarbete med Veidekke och Sjælsø Gruppen i Köpenhamn om utbyggnaden av den första etappen vid Kalkbrottet på Limhamn

I den nordvästra delen av Kalkbrottsområdet utvecklar HSB Malmö, på bästa läge, en ny stadsdel, som färdig kommer att bestå av ca 800 bostäder. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i juni 2008. Försäljning påbörjas preliminärt hösten 2008, och byggnationen beräknas kunna påbörjas vid årsskiftet 2008/2009.

I det tidigare otillgängliga området utvecklas nu en trygg och levande stadsdel. Området kommer att bjuda på mycket variation i bebyggelsen, men även i åldersstruktur på dem som väljer att flytta dit. En förlängning av Limhamnsgårdens allé ska knyta samman Limhamn och Kalkbrottet, vilka tillsammans ska bilda en helhet. Kalkbrottet, med sin specifika landskapsbild och sitt läge, erbjuder enastående miljö och kvaliteter.

Den första etappen kommer att bestå av ca 390 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt en förskola för ca 80 barn. HSB Malmö kommer att bygga 190 av dessa bostäder. Upplåtelseform och utformning kommer att variera och fokus kommer att läggas på trygghet, bekvämlighet, hållbarhet och hög kvalitet.

– För att området snabbt ska färdigställas och bli en attraktiv stadsdel inleder vi ett samarbete med andra aktörer, säger Lars Danielsson, verkställande direktör på HSB Malmö. – Närheten till havet, den välutvecklade servicen i Limhamn och Öresundsbron gör att det finns ett stort intresse av att flytta till området, inte minst bland våra egna medlemmar, fortsätter Lars Danielsson.

Den del av området som Sjælsø utvecklar, ca 110 bostäder, omfattar såväl radhus som flerfamiljshus. Projektutvecklingsdirektör Jens Eger säger: – De bostäder vi uppför kommer att ha ett tydligt danskt inslag, då vi arbetar tillsammans med danska arkitekter, och vi förväntar oss intresse från såväl danska som svenska bostadsköpare.

Veidekkes del av utvecklingsområdet består av ca 100-150 bostäder varav 10-20 radhus, och resterande lägenheter med bostadsrätt. Bebyggelsen kommer att planeras med målsättningen att alla bostäder ska kunna ta del av utblickarna mot det dramatiska landskapet, och utnyttja de goda väderstrecken mot söder och väster.

– Vi är mycket glada och stolta över att kunna inkludera Kalkbrottet i Malmö i vår projekt- portfölj. Ett spännande och nydanande projekt, som passar Veidekkes profil. Vi betraktar Skåne- och Malmöregionen som ett av Sveriges starkaste expansionsområde, och genom att delta i ett av Malmös mest spännande utvecklingsprojekt markerar vi vår närvaro i regionen, säger Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling Veidekke Bostad AB. Fakta HSB Malmö: HSB Malmö bildades 1925 och är en medlemsägd organisation, som i samverkan skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning. HSB Malmö har idag ca 42 000 medlemmar och var fjärde Malmöbo bor i en HSB-bostad. HSB Turning Torso är HSB Malmös största byggprojekt någonsin. Huset är, med sitt boendekoncept, det enda i sitt slag i Sverige och ett av Europas högsta bostadshus.

Fakta Sjælsø: Sjælsø arbetar internationellt med ny- och ombyggnad av lokaler för handel och logistik, bostäder och kontor. Sjælsø har funnits på den danska marknaden för fastighetsutveckling sedan 1977. 2006 förvärvade Sjælsø Gruppen IBI-koncernen, och fick därmed ett bra fotfäste i Sverige. Hela koncernen marknadsförs nu under namnet Sjælsø. Med förvärvet fortsätter Sjælsø sin planerade expansion utanför Danmark. Det innebär att Sjælsø nu totalt har 190 bostäder under utveckling och uppförande i Sverige. Av dessa är 75 redan sålda och under uppförande i Stockholm.

Fakta Veidekke: Veidekke Bostad AB ingår i Veidekke ASA, som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).

Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt, samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.

Kontakt HSB Malmö Lars Danielsson, verkställande direktör HSB Malmö, tel. +46 730 86 00 87 Magnus Knutsson, chef affärsområdet Produktion och fastighetsteknik, tel. +46 702 08 53 13

Kontakt Sjælsø: Jens Eger, Direktør – Projektudvikling tel. +45 48 10 00 00 VD Sjælsø Sverige AB, Pero Popovski, tel. +46 8 59 47 08 99

Kontakt Veidekke: Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, tel. +46 8 635 61 15 Lennart Weiss, Informationschef, tel. +46 8 635 61 89 Claes Jeppsson, Affärsutvecklare, tel. +46 702 05 51 25

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Prenumerera