HSB säljer Branäs Fritidscenter

HSB säljer Branäs Fritidscenter HSB Fastighets AB, som är ett helägt dotterbolag till HSB Sverige AB, säljer Branäs Fritidscenter AB bestående av en vintersportanläggning med backar, liftsystem, stugbyar samt en centrumanläggning i Branäs, Torsby kommun, i norra Värmland. Köpare är de fyra privatpersoner (Mats Nordström, Mikael Rundblom, Lars Rundblom och Mats Andersson) som kommer att driva anläggningen vidare. Mats Nordström har varit VD i bolaget alltsedan juli 1999. Branäs Fritidscenter uppfördes i slutet av 1980-talet som ett samverkansprojekt mellan ett antal lokala intressenter, däribland HSB Centrala Värmland. I samband med att anläggningen 1992 riskerade att hamna på obestånd förvärvades den av HSBs Riksförbund. Bolaget övergick till HSB Fastighets AB år 1996. Försäljningen är ett led i den omstrukturering av HSB Sverige som inleddes 1998 och som syftar till en koncentration av kapital och resurser till bostadsproduktion, vilket är HSBs viktigaste uppgift. - "Jag är mycket nöjd med att Branäs nu kunnat säljas, eftersom anläggningen bundit kapital och krävt engagemang inom ett område som ligger utanför HSBs kärnverksamhet," säger Peter Larsen, VD i HSB Sverige. För mer information kontakta Peter Larsen, VD HSB Sverige AB, tel: 08-785 34 57 Ulrika Lyth, marknadschef HSB Sverige AB, tel: 070-680 44 99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar