Öppna ett konto och spara direkt

HSB Bank lanserar ny internettjänst Öppna ett konto och spara direkt Nu är det möjligt att öppna ett nytt bankkonto direkt över internet. HSB Bank erbjuder, som första bank i Sverige, en tjänst där alla kunder, även de som inte tidigare har konto i banken, kan öppna sitt eget konto och börja spara direkt. Med den nya tjänsten, som heter just SparaDirekt, går det även att köpa sparobligationer, koppla kontot till lån i banken, beställa kontoutdrag och få full överblick över alla affärer; konton, lån mm, som man har i banken. - Med SparaDirekt bygger vi vidare på tankarna bakom BolånDirekt. Det är en tjänst som vi presenterade för ett år sedan och som har blivit en stor framgång. Där ger vi kunden möjlighet att ansöka om lån och få ett preliminärt besked, direkt över internet. Nu blir det lika enkelt att öppna ett konto för inlåning, säger Irma Tidlund, vd i HSB Bank. - Våra kunder ska inte behöva vänta på ett besked. SparaDirekt ger oss möjlighet att snabba på processen. Samspelet mellan kunden, som använder internet, och bankens interna system gör att det nu bara tar någon minut att öppna ett konto eller få besked om ett lån, säger hon. Boendets Bank - öppen för alla HSB Bank profilerar sig som den enda riktiga nischbanken, en "Boendets Bank". Banken är öppen för alla, inte bara HSB-medlemmar. Internettjänsterna har utformats för att i första hand passa dem som sparar på ett bankkonto, eller lånar för att köpa bostadsrätt. Några av marknadens bästa räntor Bankens sparkonto, Kapitalkontot, har en av Sveriges bästa inlåningsräntor (3,40 % per den 12 oktober 2001). Även sparobligationerna ger bland de högsta räntorna i landet (5,09 % per den 12 oktober 2001 för en obligation med löptiden fem år). Här hittar du oss Välkommen att besöka oss på www.sparadirekt.nu SparaDirekt Så här fungerar det SparaDirekt består av tre huvuddelar: En webbtjänst, ett arbetsredskap för handläggarna och en koppling till banksystemet. HSB Bank har anlitat olika leverantörer för de olika delarna. Huvudprojektledare har varit Icon Medialab, som dessutom har arbetat med säkerhetsfrågorna. Övriga deltagare i projektet är Accelio, Extenda och Entra. Webbtjänsten: Kundens kontakt med systemet, webbtjänsten, har utvecklats av Accelio och bygger på Accelio Capture ReachForm. Systemet skapar webb- blanketter, som automatiskt anpassas till bl a kundens egen webbläsare. Transaktionsmodul och handläggarmodul: Mellan webbtjänsten och banksystemet ligger en s k transaktionsmodul och en handläggarmodul, som båda har tagits fram av Extenda. Transaktionsmodulen arbetar med meddelanden i XML-format. Alla transaktioner kontrolleras och lagras i en databas, där de senare kan hämtas fram av handläggare. För varje nyöppnat konto görs en online- kontroll mot SEMA SPAR, bland annat för att hämta kundens adress. Handläggarmodulen är handläggarnas arbetsredskap för att följa upp kundaktiviteter, t ex vid uppläggning av nya konton, köp av obligationer, uppföljning av kampanjsvar och beställning av blanketter. Handläggaren kan se en sammanställning av kundens engagemang, och har tillgång till uppgifter både från webben och banksystemet. Banksystemet: Själva banksystemet, som är levererat av Entra, samverkar med Extendas kommunikationsmodul, och kan lägga upp det nya kontot automatiskt. Banksystemet är också en källa till information om kontot, kunden och kundens övriga engagemang i banken. För mer information kontakta: Irma Tidlund, VD 08-785 37 31, 0708-72 76 11 irma.tidlund@bank.hsb.se Birgitta Lerström, Marknadschef 08-785 35 78, 0708-55 91 36 birgitta.lerstrom@bank.hsb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar